Připravili jsme pro Vás souhrn odkazů na zákony, které se dotýkají provozu na pozemních komunikacích: 

 

Vyhláška 30/2001 Sb., kterou jsou upravovány hlavně dopravní značky, označení a technická zařízení pro řízení provozu. 

Vyhláška 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů

Vyhláška 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách vozidel

Zákon 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích 

Dopravní info

Copyright 2012 doprovody.eu. All Rights Reserved