Firma Trans Service Václav Mrštík DOPROVODY s.r.o. pro Vás zajistí:
 • doprovod transportu doprovodnými vozidly
 • vystavení příslušných povolení
 • vyhledání a přípravu trasy dle rozměrů nákladu pro přepravu nadrozměrného nebo těžkého transportu
 • proměření podjezdů, jízdních profilů, přepočty mostů

A dále, bude-li nutné:

 • doprovod vozidel policie při extrémních rozměrech transportu, nebo je-li předepsán
 • doprovod pracovníky a vozidly MHD při jízdě s velmi vysokým transportem pod tramvajovou nebo trolejbusovou trakcí
 • doprovod pracovníky a vozidly SČE při jízdě vysokého transportu pod el. vedením
 • doprovod pracovníky a vozidly tel. společností při jízdě vysokého transportu pod telefonním vedením
 • asistenci dopravní policie při průjezdu jednosměrných ulic protisměrem apod.
 • asistenci pracovníků MHD při vypínání el. proudu v tramvajové nebo trolejbusové trakci nebo při použití tramvajového svršku
 • asistenci pracovníků drah při přejezdu elektrifikovaných tratí nebo při přejezdu železničního tělesa
 • souhlas k použití dálnic, rychlostních silnic a případně MK či souhlas vlastníků soukromých komunikací
 • souhlas k průjezdu měst jako Praha, Plzeň, Brno apod.
 • souhlas k přejezdu mostů, které za normálních okolností nelze pro velkou hmotnost transportu použít
 • přepočty mostů, případně jejich úpravu k přejezdu (podepření mostních polí, překlenutí poškozených dílů specielními přípravky a pod.)
 • souhlas s uzavřením částí komunikací pro průjezd transportu atd.

Doprovody provádíme vlastními doprovodnými vozidly, která jsou vybavena:
 • výstražnými majáky (světelné aleje) a světly včetně světel hledacích
 • výstražnými trojúhelníky a nápisy na vozidlech
 • vysílačkami (pevně zabudovanými ve vozidlech i ručními) a mobilními telefony, které jsou samozřejmě v kombinaci s Handsfree sadou
 • stavěcími terči pro den i noc
 • výstražnými ochrannými vestami s reflexními pruhy
 • teleskopickým metrem (5 a 8 m), laserovým dálkoměrem, „rollmetrem“ (kolečko) a pásmem k měření průjezdných profilů, vzdáleností apod.
 • motorovou pilou k usnadnění průjezdu
 • jedno vozidlo je vybaveno elektrocentrálou s rozbrušovačkou, 500 W pracovní svítilnou
 • videokamerou a fotoaparátem k pořízení dokumentace pro zákazníka

Společnost spolu s firmou REAG V.M. Vám nabízí další služby:
 • vnitrostátní přepravu dodávkovým vozidlem do nosnosti 900 kg (2 europalety)
 • nákup a prodej (veškerý sortiment zboží)
 • reklamní agentura (omezeně)
 • k dispozici je plocha na doprovodných vozidlech pro prezentaci Vašich služeb a výrobků
 • vedení PÚ (podvojné účetnictví), vedení DE (daňová evidence, dříve jednoduché účetnictví)

Dopravní info

Copyright 2012 doprovody.eu. All Rights Reserved