Karta prvej pomoci

Od začátku července motoristé cestující po Slovensku musejí mít kartu první pomoci. Karta první pomoci je rychlý a jednoznačný návod na správné poskytnutí rychlé pomoci při závažných poraněních. Karty, které jsou hlavní novinkou vyhlášky, zatím nejsou v Česku k sehnání. Jejich cena by neměla být větší jak jedno euro.

Karta má mít dvě strany. Přední bude obsahovat informace o linkách nouzového volání, všeobecné pokyny a pět barevných obrázků pomáhajících výkonů (zastavení krvácení, uvolnění dýchacích cest, vnější masáž srdce, záchranné dýchání, stabilizovaná poloha). Na zadní straně najdou řidiči popis jednotlivých úkonů při různých zdravotních stavech a úrazech.

Karta má být vyrobena z nepromokavého a prachu vzdorného materiálu tak, aby byla zachována její čitelnost po celou dobu používání lékárničky.

Možností pro české motoristy je kartu stáhnout z internetu, vytisknout a zalaminovat.

 

Novinky v lékarničkách

V lékárničkách už nebude muset být dezinfekční roztok s rozprašovačem a PVC rouška. Lékárničky pro osobní, nákladní a hromadnou dopravu na Slovensku už nebudou bílé. Barva se změní na oranžovou. Ty, které používají řidiči v současnosti, mohou využívat i nadále, nejdéle však do konce července 2012.

 

 

 

Dopravní info

Copyright 2012 doprovody.eu. All Rights Reserved